Рефератҳо

6 нохияхои иктисоди Чумхурии Точикистон (ҶТ)

Абдулқосим Фирдавсӣ

Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Абӯалӣ Сино

Авесто

Авзои Мовароуннахру Хуросон пас аз давлати Сомониён

Автоматикунонии заводи пахтатозакунии ҶДММ “Рахшона”

Аз таърихи пули миллии Тоҷикистон

Аксесс

Аминокислотахо

Андоз

Андоз

Асосхои барномасози дар забони барномасозии HTML

Асосхои хукуки ва иктисодии ба амал овардани муносибатхои иктисодии байналхалки дар Точикистон

АСОСҲОИ МУНОСИБАТХОИ БАЙНАЛХАЛКИИ АСЪОР

Аҷоиботи илми география

Ба вуҷуд омадани давлатҳо дар Ҳиндустони қадим

Ба танзимории хосиятхои экрани монитор

Балоиха гирии Web-сомонаи таълими доир ба фанни Чугрофияи Точикистон

Балоиҳагирӣ дар муҳити VBA

Банакшагири ва ташкили фаъолияти шахсии рохбар

Бархам хурдани ИЧШС ва ташкил ёфтани Иттиходи Давлатхои Мустакил

Бензин

Бизнес-накша

Биринч

Бозори сармоя

Вазъияти байналхалки ва сахми ИЧШС дар мустахкам намудани сулх дар чахон

Гурухбандии карори идоракуни

Давлат чун унсури ягонаи системаи сиёси

Давлати хукукбунёд ва нишонахои он

Даврахои пайдоиш ва инкишофи менечмент

Додашудаҳо ва намудҳои онҳо

Душанбе – пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Заҳирии Самарқандӣ

Зиндагиномаи Ахмади Дониш

Идрок

Индонезия

Инкишофи саноат. Комплекси худуди – истехсоли Точикистони чануби

Инфлятсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон миқёс, хусусусиятҳо ва сиёсати зидиинфлятсионӣ

Информатика

Информатика

Информатика

Ирода

Исмоили Сомони – асосгузори давлати точикон

Ислохот ва навсози дар Чумхурии Халкии Хитой

Истеҳсолии хоҷагии деҳқои пиёз

Истилохи сиёси ва роххои татбики он

Истифодабарии VBA барои автоматикунони амалиёти бонки

ИСТИФОДАИ ЗАХИРАҲОИ ТАБИӢ – ТУРИСТӢ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ СОХАИ ТУРИЗМ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Иттиҳоди Аврупо ва сохторҳои он

Иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар системаи логистикии байналхалқӣ бо назардошти шароитҳои ҷӯғрофии мамлакат

Кадрҳои корхона ва сохтори онҳо

Каҷхаттаи Филипс

Кобилият

Консерва

Коркарди бизнес-нақша оиди таъсисдодани хочагии дехкони барои истехсоли чормагзи зеризамини

Корхои лаборатори аз фанни Информатика

Кули Сарез

Қурби асъор ва омилҳои муайянкунандаи он

Куртаи мардона

Мавқеъ ва нақши маорифпарварони тоҷик дар пешрафти фарҳанг.

Мавҳуми Microsoft Access

Мавчхои электромагнити

Макоми менечмент дар ташкилот

Макросҳо дар Visual Basic for Applications (VBA)

Максад ва фишангхои сиёсати пули-карзии Бонки миллии Точикистон

Малакахои нахустини кор бо файлхо дар системаи оператсонии Windows

Мафхум ва мазмуни хукук ба шаъну шараф ва эътибори кори

Мафхум дар бораи пайвастагихои калонмолекула

Маълумот дар бораи қитъаи Осиё

Маълумот оиди забони барномасозии VBA

Маълумотҳои умумӣ дар бораи забони барномасозии VBA

Мева

Менечменти навоварихо

Минтақаҳои озоди иқтисодӣ

Мохияти раванди тарбия ва усулхои он

Мошин

Мувозинати умумии макроиқтисодӣ дар модели АD- AS

Муҳимтарин кашфиёт ва тадқиқотҳои географӣ

Назарияи меркантелистон дар асосноксозии савдои байналхалқӣ

НАЗАРИЯИ СИЁСИИ МУНОСИБАТХОИ МИЛЛИ

Накши бучети давлати дар Чумхурии Точикистон

НАКШИ РЕКЛАМАИ НАШРӢ ДАР РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ ТИҶОРАТӢ

Намудхои чумлахои забони англиси ва мукоисаи он бо забони точики

Насб ва танзимкунии DNS-сервер

Насб ва тахрир намудани шаблон

Насб намудани модул

Низоми иттилоот ва тадқиқоти маркетингӣ

Нимчазираи Корея – Шимол ва Чануб

Нушокихо

Оби тоза

Омузиши маркетинги байналхалки

Парда

Проблемаи зуровари нисбат ба занон

Равзанаи чадвали электрони MS Excel

Рубоиёти Абуабдуллохи Рудаки

Рушди саноати Точикистон

Сабади истеъмолӣ ва ҳисоби таваррум

Садриддин Айни

Саноат ва кишоварзи

Сарватҳои табиии Тоҷикистон ва баҳои иктисодии он

Сарчашмаҳои (шаклҳои) ҳуқуқ

Сиёсати сохави

Системаи бучети давлатии Чумхурии Точикистон

Системаи оператсионии Windows

Сотим Улугзода

СОХИБКОР

Сохтани web-сомона ба корхонаи Дилписанд

Сохтани web-сомона

Сохтани комплекси таълимии электрони аз фанни «Статистика»

Сохтани сомонаи Магозаи Компутери

Сохтани сомонаи мағозаи компютер плюс

Сохтани сомонаи Олами коинот

Сохтани сомонаи Тарабхонаи Дусти Амирхон

Сохтани хуҷҷатҳои бисёрсаҳифавии Microsoft Office

Сохти чумлаи забони англиси ва мукоисаи он бо забонхои точики ва руси

Сохтори низоми бонкии Чумхурии Точикистон дар шароити хозира

Тавсифи умумии ташкилотхо

Тадкикоти истеъмолкунанда

Тадкикоти ракибон

Тадкикоти сегменти бозор

Тадқиқотбарии маркетингӣ, мафҳум ва моҳияти он

Тадқиқоти муҳити маркетингии ширкат

Тақозо ва таҳлили графикии он

Тараккиёти муосири муносибатхои карзи ва самтхои рушди минбаъдаи он

Тараккиёти назария ва амалияи менечмент.

Тарзи коркарди информатсия дар компютер

Тартиби ташкил ва идора намудани бонкхои тичорати

Тартиботи гузаронидани тадқиқоти маркетингӣ

Таснифи низоъ ва гуфтушунид дар чомеа

Таффаккур

Таҳлили микроиқтисодии тармеваи зардолу

Ташкил ва истифодаи роҳҳои бақайдгирии аҳолӣ

Ташкилёбии Чумхурии сохибистиклоли Точикистон

Ташкили ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Таърихи забони точики

Таърихи пайдоиши Интернет

Таърихи пайдоиши вирусхо

Таърихи пайдоиши вирусхои компютери

Технологияи информатсионӣ

Технологияхои бенокил

Точикистон – вохиди мустакили хукуки байналхалки

Тошхӯҷа Асирӣ

Туркия – идомаи раванди навсози

Узбекистон Респубкаси Молия тизими

Усулҳои ҷамъоварии иттилоот

Усулҳои ҷамъоварии иттилоот

Фарханги точик дар давраи мугул

Фаъолияти пул барори ва бекурбшавии пулу чорахои давлатии зидди онхо.

Функсиахои InputBox ва MsgBox дар забони барномасозии Delphi

Функсияи сана ва вақт

Хаёл

Хаёти чамъияти – сиёси дар чумхури

Характер

Харочоти бучет

Хиндустон ва Покистон – Ракобати тулони

Хисобгирии воситахои пули

Хисоботхои бонки

Хисобот дар бонк

Хиссиёт

Хусусиятхои СИБА

Чашмаҳои шифобахш ва фоиданокии онҳо.

Чазои катл – чонибдорон ва мукобилон

Ҷустуҷӯи ахбор дар шабакаи глобалии Интернет

Шарҳи сохтори сомона

Экстремизми дини ва гуруххои радикали

Элементи идоракунии VB. Хосияти васеъгихои майдони барориши RichTextBox “Сохтани барномаи блокнот”

 

Замима
Замима
%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B0.docx
17.7 KiB
133 Downloads
Детали
Моҳият ва вазифаҳои ҳизбҳои сиёсӣ
Моҳият ва вазифаҳои ҳизбҳои сиёсӣ
%D0%9C%D0%BE%D2%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%84%D0%B0%D2%B3%D0%BE%D0%B8-%D2%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D2%B3%D0%BE%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%91%D1%81%D3%A3.docx
6.8 KiB
41 Downloads
Детали
Моҳият ва вазифаҳои ҳизбҳои сиёсӣ
Моҳият ва вазифаҳои ҳизбҳои сиёсӣ
%D0%9C%D0%BE%D2%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%84%D0%B0%D2%B3%D0%BE%D0%B8-%D2%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D2%B3%D0%BE%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%91%D1%81%D3%A3_2.docx
6.8 KiB
37 Downloads
Детали
Документ Microsoft Word
Документ Microsoft Word
%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-Microsoft-Word.docx
498.1 KiB
440 Downloads
Детали
Документ Microsoft Word
Документ Microsoft Word
%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-Microsoft-Word_2.docx
498.1 KiB
303 Downloads
Детали
2012-01-01-06-11-02-861-1
2012-01-01-06-11-02-861-1
2012-01-01-06-11-02-861-1.jpg
2.9 KiB
91 Downloads
Детали