Китобҳо

300 саволу ҷавоб оиди муомилоти пул, қарз, бонкдорӣ - Хотамова Б.

QBasic

Адабиёти тоҷик - Худойназар Асозода, Аламхон Кeчаров

Алгоритмсози ва барномасози дар забони Бейсик - Назаров А. П.

Андоз ва андозбанди - Д. Гулмирзоев

Алгебра - Боймурод Алиев

Асосҳои Web дизайн

Асосҳои аудит - Менгиев А. Х., Содиков С. И., Мирзоалиев А. А.

Асосҳои давлат ва ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон – О. И. Усмонов

Асосҳои илми менеҷмент - И. У. Усмонов, М. М. Шарипов

Асосҳои информатика ва технологияи компютери - Косимов И., Одинаев Р., Мирзоев С.

Асосҳои математика

Асосҳои математика - Муминов М., Абдуллоев Г.

Асосҳои назарияи молшиносӣ - Дониёров М. Р., Каримов М. Қ.,

Асосҳои системаи милли Ҷумхурии Тоҷикистон - Шомуродов Ф.

Асосҳои фаъолияти бонкӣ - А. Хончонов, Б. Шарипов.

Асосҳои фаъолияти иқтисодии хориҷи - Оймахмадов М., Махшулов М.

Асосҳои фаъолияти тиҷорати. - А. Кодиров

Баҳисобгирии амалиёт дар бонкҳои тиҷоратӣ - Ашуров Ғ. Д., Азизмуродов Ш. Ҳ.

Баҳисобгирии молиявӣ

Баҳисобгирии молиявӣ. Дастури таълими

Баҳисобгирии мухосибии молияви. Чилди 1

Баҳисобгирии мухосибии молияви - Гулов Т.

Бахисобгирии мухосибии идорави - Зарипов Э. Ш.

Бехатарии озуқаворӣ ва камбизоатӣ

Бизнеси байналхалки - назария, амалия ва одоб. - Саидмуродов Л. Х., Мир6обоев P. M., Солиев А. А.

Бонкдорӣ. 650 саволҳо ва посухҳо. - Хонҷонов А.

Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, даромади Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳадди ниҳоии хароҷоти он аз рўи соҳаҳо барои солҳои 2015-2017

Вазъи бозори мехнат дар Чумхурии Точикистон 2010 с

Географияи аҳолй бо асосҳои демография ва этнография - С. Камолиддинов.

Географияи иктисоди ва ичтимоии Чумхурии Точикистон - Утаганов А. А., Гаффоров Ш.

Гулчиги ғазалиёт

Гулчини зарбулмасалу маколхои халқҳои ҷаҳон - Дилшод Рахимов

Гурухбандии даромад ва харочоти бучети Чумхурии Точикистон

Забони тоҷикӣ – Баҳриддин К

Забони тоҷики - Абдуқодиров А., Раҳмонов З.

Забони тоҷики ва маданияти нутқ - Аҳророва Г. У., Лутфуллоев Д.

Забони арабӣ - Ситам Раҳимов

Иқтисоди корхона - Комилов С.Ч., Давлатзод У.

Иқтисоди миллӣ - Ҳакимов А.

Инкишофи нутки забони форси

Информатика - Аслонова Х. М., Солиев А. Г.

Информатика - Гаюров Х. Ш., Самеев М. М.

Инфарматика. Дастури таълими - Мирзоахмедов Ф., Вохидов У., Сохибов Ф.

Информатикаи татбики - Комилов Ф. С., Шарапов Д. С.

Ислохоти фискали - омили устувори иктисодиёт - Орифов А., Орифов Р.

Конуни Чумхурии Точикистон дар бораи молияи давлатии Чумхурии Точикистон

КОНУНИЯТ

КОНУНИЯТ ЗАКОННОСТЬ

Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Коидахои саволхо оид ба «Бахисобгири мухосиби» - Саъдуллоев Д.

Конуни Чумхурии Точикистон дар бораи молияи давлатии Чумхурии Точикистон

Консепсияхои табиатшиносии муосир - Гаффоров А., Иброҳимов И. И.

Конститутсия заминаи ташаккули низоми хукуки милли - Махкам Махмудзода.

Коргузори ва дафтар дори - Кодиров Б.

Луғати истилоҳоти иқтисоди - Хабибов С., Факеров Х., Чамшедов М.

Луғати калима ва ибораҳои иқтисоди бозоргони - Азизов Ф. X., Азизов Ч. Ф., Махмудов А. А., Махмудова Н. Ф.

Луғати мухтасари ибораҳои иқтисоди - Юсуфов А. К., Азизов Ф. X., Каримов X.

Луғати мухтасари истилоҳоти бонкдори - Шарифов Ф. Н.

Луғати назарияи иқтисоди

Луғати тафсирии истилоҳоти Стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ

Маблағгузории хурд - Ҷабборов А.

Маводи ёрирасон барои омузиши фанни сиёсатшиноси - Холики А., Улмасова М. А.

Маданияти бизнес - Қурбонов Б. Т.

Манбаъҳои васоити зиндагӣ, фаъолнокии иқтисодии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҷилди 6. Қисми 2.

Маркетинг. 555 саволу чавоб - Б. Н. Норкузиева, М. С. Хамитов

Маркетинг Аличон Бойматов

Масъалахо аз фанни Омор

Математика - Абдуллоев Г., Муминов М.

Маҷмуаи омории вилояти Суғд 2009

Маҷмуаи омории вилояти Суғд 2011

Маҷмуаи омории вилояти Суғд 2012

Маҷмуаи тестҳо ва масъалаҳо аз микроиқтисод - А. А. Ҷалолов

Маҷмуи лексияҳо аз фанни Иқтисодиёти корхона ва фаъолияти соҳибкори - Р. М. Султонова, М. М. Султонова

Мачмуи масъаллахо аз барномасози - Абрамов

Машғулиятҳо ва намудҳои фаъолияти иқтисодии аҳолии машғули Ҷумҳурии Тоҷикистон - Ҷилди 7.

Менеҷмент - Асророва М. А. ва дигаро

Менеҷмент - Ганиев Т. Б.

Менеҷмент - Хабибов С. Х.

Менеҷмент. 1555 саволу ҷавоби роҳбари. - Ганиев Т.Б., Расулов Н. С., Содиков З.С., Расулова Л.Н.

Менеҷменти стратеги - Мирзоалиев А. А.

Менеҷменти ташкилот

Менеҷменти тиҷорат - Шаропов Ф. Р.

Метод ва воситахои хифзи иттилоот - Хасанов М. М., Косимова М. И., Шарипова М. М., Алимухаммедов М. Р.

Меъерхои ягонаи хисоб намудани истехлоки (хурдашавии) воситахои асоси дар Чумхурии Точикистон

Микроиктисод - А. А. Чалолов

Молия - Оймахмадов Г. Н.

Молия ва қарз - Ҳасанов А. Р., Миразизов А. Ҳ., Содиков Р. Ҳ.

Муомилоти пули ва қарз - Ш. Раҳимзода

Муомилоти пули, қарз ва бонк - Н. Ашуров, И. Лалбеков

Назарияи иктисод. Микроиктисод - Мухадбердиев Х., Шарипов М., Машокиров Ч.

Назарияи умумии омор - Зарипов Э. Ш.

Нархгузори - Аминов И., Абдурахмонов М., Маруфхоxаева Х., Азимов А. Ч.

Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 2009

Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 2010

Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 2011

Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 2013

Проблемахои назарияи давлат ва хукук. Чилди 2. - Сотиволдиев Р. Ш.

Русский язык - М. Б. Нагзибекова, Л. В. Мягкая

Сесад саволу чавоб оиди муомилоти пули, карз ва бонкдори - Б. Ҳотамова

Сиёсати фискалӣ - устувории иқтиcoдиёт - А. Турсунов, Ф. Азизов, А. Орифов

Сиёсатшиноси - Пулотов Х., Пулотов А.

Сиёсатшиноси – Холики А., Улмасова М.

Сиёсатшиноси - Хуморов Д. М., Авғонов С. М.

Системаи оператсионии Windows

Сотсиология - Гуломов О.

Соҳибкори ва менеҷменти рушди фаъолияти навчорисози (инноватсиони) - С. Ч. Комилов, Г. Ш. Алиева

Суғурта - А. Ҷабборов, Н. Шаропов

Ташкил ва тартиби гузаронидани бозихои суди оид ба мурофиаи судии иктисоди - С. И. Иброхимов, Н. А. Табаров

Ташкили истеҳсолот дар корхонаҳо - Низомова Т. Д.

Ташкили менеҷменти захираҳои башари - Ганиев Т. Б.

Таърихи афкори иқтисоди - Исоматов Б., Каримбердиев О., Мухадбердиев Х.

Таърихи афкори иқтисоди - К. Облоназар

Таърихи иқтисод. Қисми 1. - Бокиев Х., Бокиев М.

Таърихи инкишофи назарияи менечмент - Усмонов И. У., Абдуллоев 3. Р.

Таърихи фалсафа - Р.С. Комилов

Таърихи халки точик

Таърихи халки точик

Технологияи информатсиони - Комилов Ф. С.

Технологияхои информатсиони - Комилов Ф. С., Шарапов Д. С.

Тиҷорати байналмилали - Хабибов C. X., Ҷамшедов М. Ч.

Тоҷикистон дар ракамҳо 2013

Тоҷикон - Б. Г. Ғафуров.

Фалсафа - Мирбобоев М. Қ., Солиҷонов Р., Абдулатипов У. Х.

Фалсафа - С. Н. Наврузов, Х. У. Идиева

Фалсафа дар саволу ҷавоб - Г. Мирзоев

Фарҳангшиноси - Точов Н. К.Хусейнов

Фехфисти мафхумхои асоси дар соҳаи фаъолияти гумруки – Чалолов Н. М.

Халли масъалахо бо истифодаи забони барномасозии VBA - Бокиев У. Ш.

Химия - Осимов Ҷ. М.

Химия. Қисми 1. Ғ Бобиев Ғ. М, Зубайдов У. З., Тӯхтаев Б.

Химия. Қисми 2. Ғ Бобиев Ғ. М, Зубайдов У. З., Тӯхтаев Б.

Хисобгирии бухгалтери - Гулов Т.

Хукуки экологии Чумхурии Точикистон. - Чабборов Р.

Хисобдори - Шерназаров Э., Мухаммедов А., Хайдаров А.

Хифзи мехнат. Лексия - Н. Қобилов

Ҳуқуқҳои инсон - Маҳмудов М

Ҳуқуки бонки - Зойиров Р. Х., Холхучаев З. И.

Ҳуқуки иқтисодӣ - Исмоилов Ш. М., Нодиров Ф. М.

Ҳуқуки маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон - Раззоқов Б. Д.

Ҳуқуки молиявии Ҷумхурии Тоҷикистон - Ғаюров Ш. К.

Ҳуқуки тиҷорати - Самадов Б. О.

Ҳуқуки экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Чабборов Р.

Экология - А. Абдулваҳҳобов.

Экология - Забиров Р. Г.

Экология – М. Дарвозиев, И. Сафаров

Экологияи умуми - Х. Максадов, М. Саидов, А. Кодиров

Эконометрика - Г. Ю. Каримов

хукуки кансититу
хукуки кансититу
%D1%85%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83.docx
17.4 KiB
195 Downloads
Детали
устодор ва шогирдон
устодор ва шогирдон
%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD.pdf
2.0 MiB
557 Downloads
Детали
Лугати-назарияи-иктисоди
Лугати-назарияи-иктисоди
%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%B8-%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B8.doc
281.5 KiB
790 Downloads
Детали
Img 20000101 004119545 Q1 Q1
Img 20000101 004119545 Q1 Q1
img_20000101_004119545_q1_Q1.jpg
241.0 KiB
37 Downloads
Детали
default
default
default
0.0 B
24 Downloads
Детали